Modtag Nyheder

Modtag jævnligt vores nyhedsbrev.


Tilmeld nyhedsbrev

Indvielse og åbning af broen lørdag den 4. marts 2017


D. 16-02-2017

Kære brobisser, sponsorer og øvrige venner af Kulturbro-Aalborg.

 Så blev det endelig den dag, hvor vi kunne indvie og åbne broen.

Og sikke en dag det blev! Flere tusinde mennesker deltog i indvielsen, der for manges vedkommende startede med kaffe og lækre småkager fra Techcollege på "Værket - Street Art Gallery" kl. 10.

Kl. 11, ved Jernbanebroen på Nørresundbysiden, var der velkomst. Borgmester Thomas Kastrup-Larsen og Jens Toft-Nielsen, formand for Foreningen Kulturbro-Aalborg, klippede snoren, og så gik vi i samlet flok, i en meget lang kæde, tværs over broen til Aalborgsiden, hvor der blev klippet endnu en snor.

Herefter fortsatte de fleste til Wonderland på Spritten, hvor Aalborg kommune og Foreningen Kulturbro-Aalborg var værter for et par hyggelige timer med taler, lidt at drikke og sandwich/pølsehorn til de første mange. Der var på et tidspunkt optalt 2500 mennesker, som besøgte Wonderland og tog del i festlighederne.

Freja Würtz sang, og Aske Stubkjær Madsen akkompagnerede på guitar, og selv følgelig var et af numrene "Bridge over troubled Water".  Et sangvalg, der fint afspejler, at vejen frem mod den færdige bro har været lang og til tider stormfuld.

Det er bestyrelsens håb, at rigtig mange bliver glade for broen, og at den på sin egen måde vil bidrage til at skabe fysiske og kulturelle bånd imellem Aalborg og Nørresundby, de to byer midt i storbyen.

 

Invitation :

Kulturbro-Aalborg indvies Lørdag den 4. marts 2017 kl. 11.00, med start fra Nørresundbysiden.

Alle er velkomne!

Foreløbigt program :
Kl. 10-11 : Varm kaffe på "Værket" 100 meter vest for broen, på Nørresundbysiden

Kl. 11.00 : Velkomst på Nørresundbysiden. Borgmester Thomas Kastrup-Larsen og Jens Toft-Nielsen, formand for Foreningen Kulturbro-Aalborg, klipper snoren.

Kl. 11.05 : Vi går i samlet flok over broen fra Nørresundby til Aalborg. Fodgængere først, cyklister bagerst. Der klippes snor på Aalborgsiden.

Kl. 11.15 - 13 : Mad og drikke, taler, musik og hyggeligt samvær på Wonderland, Spritten.

"Værket" på Nørresundbysiden byder på musik, graffiti og lidt til ganen i samme tidsrum.


Kl. ca. 11.30 : Broen åbnes for gående og cyklister i begge retninger.

Reserver dagen allerede nu - vi glæder os til at se dig!
 

 P.S. Kulturbroen er nævnt i adskillige artikler om Aalborgs forvandling. Senest er vi kommet med i Campaya, se nærmere på

www.campaya.dk/Danmark/Region-Nordjylland/Aalborg/17-af-de-bedste-oplevelser-og-sevaerdigheder-i-aalborg-2020.a

 

 

 

 

 


 

December 2016:

 Reparationen af Jernbanebroen efter påsejlingen i sommer er lykkedes.

Det betyder, at vores dygtige entreprenør er kommet i gang igen.

Allerede første nat er det lykkedes dem at få de 8 bærende beslag på broklappen monteret.

Det er et afgørende øjeblik, vi har ventet længe på, og det giver håb om god fremdrift i den sidste fase før åbning.

September 2016:

Færdiggørelsen ramt af forsinkelse

Vi har i denne uge fået en beklagelig meddelelse fra Banedanmark om, at Banedanmarks færdiggørelse af arbejdet på Jernbanebroen er udskudt, foreløbig fra oktober til december i år. Dette arbejde, der bl.a. drejer sig om en udskiftning af klappens motorer og en forstærkning af broklappen, omfatter også montering af de sidste 30 m af Kulturbroen. Arbejdet skal ske i een samlet proces, og derfor må vi affinde os med denne forsinkelse.

Grunden til forsinkelsen er, at påsejlingen i juni har rykket den nordlige bropille ved klappen nogle cm mod vest. Det betyder, at broklappen ikke længere går ned og rammer det rigtige sted på skinnerne. Nogle gange må bropersonalet køre et tog ud på klappen og presse denne ned, efter at et skib har passeret, før tingene falder i hak.

Den 25.11-27.11 spærres broen for togtrafik, og dette problem løses. DSB kan desværre ikke afse tid før dette tidspunkt.

Først herefter kan det sidste arbejde, herunder vores, laves. Det vil foregå i hele december måned.

Vi håber, denne tidsplan holder, og som I kan se, er der tale om en force majeure situation, ingen kunne forudse.

Vi er 95% færdige, men må væbne os med nogle måneders tålmodighed endnu.

 

 

August 2016:

Nu er belysningen af de første 100 m Kulturbro på plads. Dette billede er taget fra Limfjordsbroen. Det bliver et flot syn tværs over fjorden, når hele belysningen er på plads.

 Selve broen er næsten færdig. Stien fra Kvickly Vestbyen og fra havnepromenaden op til broen er færdige. Om kort tid opsættes bommene, der skal sikre os mod at ryge i vandet, når broklappen er åben. Stien på Nørresundbysiden er næsten færdig.
Banedanmark er ved at forstærke broklappen og skifte motorerne, der trækker den op og ned. Bl.a. skal elementerne, der ses herunder, monteres. Dette arbejde koordineres med vores sidste arbejder, og efter tidsplanen er arbejdet færdigt, så Kulturbroen kan åbnes først i november.  I år :)


Når broen åbnes, er det vigtigt, at vi hjælpes ad med at få trafikken til at glide og vise hensyn. Det betyder bl.a., at alle skal holde til højre, ligesom på en vej. Også fodgængere. Det er lidt atypisk, men det giver en bedre trafikafvikling, når vi er mange.
Trænger man til et hvil, bliver der en lille udsigtsplatform på midten
.

 

Mandag den 19.10.15 blev det første fiberkompositelement sat op. Som du kan se på billedet, udføres broen i solide materialer, der både kan klare daglig brug og det hårde og saltholdige miljø over Limfjorden.

 Det går rigtig godt fremad.


Stort set hele broen er sat op på Aalborgsiden. Betonramperne, der handicapvenligt forbinder land med bro, er støbt på begge sider af fjorden.


På Nørresundbysiden er der i skrivende stund sat ca. 20 af de røde fiberkompositelementer op, og der mangler ca. 20 mere.


De allersidste arbejder, på broklappen, afventer en total spærring af sejladsen igennem broen. Det er en spærring, Banedanmark selv har bedt om, for at kunne skifte maskineri på broklappen. Spærringen løber fra 23.9.16 til 20.10.16

 

Midt på broen bliver der en udsigtsplatform med en lille bænk.


Når spærringen ophæves, skulle broen gerne være færdig og forhåbentlig klar til indvielse.


Vi vil - belært af erfaringerne - ikke love en bestemt indvielsesdato, men meget skal gå galt, hvis det ikke bliver midt/sidst på efteråret - i år.

 

 

Licitation marts 2015

 

 Aalborg kommune har den 18. marts 2015 afholdt licitation på opførelsen af gang- og cykelbroen.

Der indkom 3 bud fra 3 danske enteprenørfirmaer. Alle 3 bud ligger pænt indenfor den ramme på 25 mio. kr., broprojektet har. Der er nu skrevet kontrakt med firmaet Ommen & Møller A/S.

De 370 m faste fag udføres i fiberkomposit, baseret på Aalborg kommunes/COWI's projekt fra 2012.

På broklappen udføres projektet i stål, baseret på det oprindelige projekt fra

Foreningen Kulturbro-Aalborg/Erasmus&Partnere fra 2009.

Det bliver en spændende kombination, der kommer til at fungere godt i praksis.

 

Adgangsvejene på begge sider af broen, samt selve broen, overholder handicapreglerne.

Vi vil løbende orientere Jer om fremdriften i projektet, og hører naturligvis gerne Jeres kommentarer.

Det bliver dejligt at komme i gang !

 

 

Byrådsvedtagelse september 2014
 

 Et bredt flertal bestående af alle partier undtagen Liberal Alliance vedtog på byrådsmødet den 22.9.2014, at etableringen af Cykel- og gangbroen på Jernbanebroen skal sættes i gang.

Dette er meget glædeligt for byens fremtidige udvikling. Ikke siden 1933, hvor Limfjordsbroen blev indviet, er der taget skridt til at samle Aalborg og Nørresundby, og skabe nye forbindelser og byrum tværs over fjorden.

Fra Foreningens bestyrelse skal der lyde en kæmpe tak for den store opbakning fra alle Jer brobisser, virksomheder, fonde, Region Nordjylland, Folketingets grønne forligskreds, byrådet og mange, mange borgere. En opbakning, der har varet ved siden 2005!

Pengene, der består af 15 mill. kr. fra Folketinget og 10 mill. kr. fra Aalborg kommune, er bevilget til brug allerede fra 2014, hvilket betyder, at By- og Landskabsforvaltningen med det samme vil gå i gang med realiseringen.

De indsamlede midler fra alle brobisser og skiltesponsorer vil indgå i finansieringen. En stor tak til alle.


Det vides endnu ikke, hvornår broen står færdig og er klar til brug, men vi gør hvad vi kan for at sætte maximal fart på byggefasen.

Herunder lidt konkrete fakta :

- broen bliver 2 m bred
- man må gå og cykle på broen mens der kører tog forbi. Der kommer højt hegn imellem tog og gående.
- ved broklappen bliver der låger, der lukkes, når et skib skal igennem. Når det er lystbåde og mindre skibe, må man stå helt ude ved gennemsejlingen, bag lågen, og nyde synet. Når det er store skibe, skal man for en sikkerheds skyld blive på land - her kommer et ekstra sæt bomme.
- broen vil typisk være åben for gående og cyklister undtagen kort før og kort efter kl. hel, hvor skibe passerer igennem, ligesom på Limfjordsbroen. Er der ingen skibe, kan man gå og cykle hele tiden.
- Banedanmarks personale, der passer Jernbanebroen, styrer også gang- og cykelbroen
- der kommer skilte med, at man skal holde til højre på stien, så alle kan forudsige trafikken. Herved øges kapaciteten og sikkerheden meget i forhold til en almindelig sti uden regler.
- knallertkørsel bliver ikke tilladt
- der kommer fast og uigennemsigtig bund der hvor man skal gå
- det bliver gratis at benytte broen
- naturvejledere, turistguider og mange andre har tilkendegivet, at de meget gerne vil bruge broen til deres aktiviteter.
- gang- og cykelbroen udføres så den er handicapvenlig og overholder de regler, der findes i dag for hvor stejle ramperne må være.
Limfjordsbroens ramper er for stejle i forhold til de nuværende regler, og derfor bliver gang- og cykelbroen et kærkomment alternativ for gangbesværede og mennesker i kørestol.
- i lighed med letbanen vil gang- og cykelbroen, som ny fast infrastruktur, give mulighed for værditilvækst i de omkringliggende bydele.
 

 

Folketinget har den 25. juni 2014 bevilget 15 mill. kr. til gang- og cykelbroen på Jernbanebroen!


Det er virkelig dejligt, at man på Christiansborg kan se og samtidig anerkender den store betydning, broen vil få for Stor-Aalborgs byudvikling.


I København lavede man Bryggebroen imellem København og Amager for ca. 10 år siden. Med en meget sammenlignelig geografi (den store by og den lille nabo) og, på samme måde som her, en forbindelse, der bygger bro imellem forskellige kulturer.


Bryggebroen er blevet utrolig populær, og i dag er København i gang med sin gang- og cykelbro nr. 20. Dette er baseret på, at Bryggebroen blev en meget større succes, end nogen havde drømt om.


Aalborg er den sidste flodby i Europa på denne størrelse, der kun har én bro over floden midt i centrum.

Alle andre steder har man forlængst erkendt den store sammenhængskraft, nye broforbindelser skaber i byerne. Ikke kun konkret, men også mentalt.

Desuden viser al erfaring, at nye faste forbindelser skaber værditilvækst; byen bliver mere attraktiv at bosætte sig i, flere bliver boende, der bliver bygget på begge sider af vandet, der kommer cafeer og restauranter, der kommer mere liv.


Nu er turen kommet til Aalborg, hvor vi i byens fremtidige udvikling udnytter Limfjorden som en del af byens rum - vi glæder os!


Rent praktisk er næste skridt nu, at broen tages med i byrådets budgetforhandlinger i efteråret, samtidig med at de sidste smådetaljer afklares med Banedanmark, der ejer selve Jernbanebroen.


Bliver projektet, som vi håber, vedtaget i byrådet, kan vi gå videre med selve byggeriet efter årsskiftet, på basis af de solide, skriftlige aftaler, der allerede foreligger imellem Aalborg kommune og Banedanmark.

De indsamlede midler fra alle brobisser og skiltesponsorer vil indgå i finansieringen. En stor tak til alle.

 


Lasse Frimand Jensen nyt bestyrelsesmedlem

Foreningen Kulturbro-Aalborg har afholdt sin årlige generalforsamling den 9. april 2014.

Formand Jens Toft-Nielsen afholdt beretning og kunne fortælle, at der arbejdes målrettet på en etablering af broen, med stål på de faste dele af broen og glasfiber på den oplukkelige broklap. Et sikkert og godt projekt til en realistisk og overkommelig pris.

Preben Jacobsen udgår af bestyrelsen, og som nyvalgt er Lasse Frimand Jensen indtrådt. En stor tak til Preben for mangeårig indsats, og et stort velkommen til Lasse.

 

Bestyrelsens sammensætning er nu således :

Jens Toft-Nielsen, formand

Tom Mai Anderberg, næstformand

Lasse Frimand Jensen

Helle Anderberg

Bente Toft-Nielsen

Formanden kunne endvidere berette, at en etablering af forbindelsen vil kunne gavne forholdene for handicappede, idet en opmåling af Limfjordsbroens ramper har vist, at de er for stejle i forhold til de handicapregler, der anvendes ved nyanlæg i dag. Kulturbro-Aalborg er overalt i overensstemmelse med handicapreglerne.

SF's trafikordfører Karsten Hønge har i Folketinget stillet forslag om, at staten bidrager med en del af finansieringen af broen. Foreningen Kulturbro-Aalborg bidrager også, med de penge, vores mange brobisser m.fl. igennem årene har indbetalt for at projektet skal blive til noget.

Generalforsamlingen blev afholdt på Fremtidens Plejehjem / Victors Madhus, med god udsigt til både Jernbanebro og fjord.
 

 

SF stiller forslag om, at projektets pris og materialer vurderes

SF-Aalborg, hvor Foreningen Kulturbro-Aalborgs formand Jens Toft-Nielsen er byrådsmedlem fra 1.1.2014, har i efteråret 2013 stillet følgende forslag til budgetforhandlingerne for 2014 :

"Gang- og cykelbro, efterår 2013 :
Vi ønsker følgende medtaget i budget efterår 2013 :
En bevilling på300.000 kr dækkende følgende :
A. Forvaltning for Teknik og Miljø genoptager det kommunale projekt ”Kulturbro-Aalborg” med henblik på at undersøge besparelsesmulighederne i den 'Kombiløsning', Foreningen Kulturbro-Aalborg har fremlagt i foråret 2013. Dette sker i tæt dialog med Foreningen Kulturbro-Aalborg, der har tilbudt at deltage uden beregning. Om muligt påbegyndes undersøgelsen
allerede i 2013.
Dette arbejde vil føre til projektjusteringer og dermed et billigere kommunalt projekt.
Prisoverslag punkt A: DKK 100.000
B. Efter at det nuværende projekt er tilpasset i henhold til pkt. A. færdiggøres projektet ved gennemførelse af validering ved Banedanmark og ibrugtagningstilladelse ved Trafikstyrelsen.
Dette punkt gennemføres uden unødigt ophold i løbet af foråret 2014.
Prisoverslag punkt B: DKK 200.000"
 

Foreningen Kulturbro-Aalborg håber, at det kan lykkes snart at få projektet endeligt godkendt i en udgave, hvor broen kan udføres for ca. 10-14 mill. kr., i en kombination af stål og glasfiber, og at projektet herefter realiseres.

 

 Aalborg kommune har færdiggjort arbejdet med adgangsvejen fra Kvickly Vestbyen til gang- og cykelbroen (se vedhæftede foto). Vejens udformning betyder, at handicapreglerne til broen er opfyldt, uden at der skal laves de stærkt fordyrende trapper og handicaplifter på både Aalborg- og Nørresundby-siden, der ligger i det nuværende kommunale projekt. Alene denne besparelse udgør ca. 2 mill. kr. på projektet.

 

Tilbage til oversigten