Modtag Nyheder

Modtag jævnligt vores nyhedsbrev.


Tilmeld nyhedsbrev

Jernbanebroen påsejlet - hvad nu ?


D. 11-05-2012

Ulykken på Jernbanebroen !

Ulykken på Jernbanebroen i Aalborg 28/3-2012, hvor et containerskib påsejlede broen, sender naturligvis en masse tanker igennem hovedet på os alle sammen. Hvad nu hvis gang- og cykelbroen allerede havde været etableret? Kunne der være sket en katastrofe med folk på broen?

Nej, det kunne der ikke. Sikkerhedsprocedurerne er bevidst lavet, så bommene helt inde ved land for fodgængere og cyklister er lukket i meget god tid, før et stort skib nærmer sig. Ca. 15 minutter før. Så der ville slet ikke have været folk på broen - de ville have stået på land og set påsejlingen ske.

Ulykken er selvfølgelig særdeles ubehagelig for trafikken i området og især hvis det virkelig vil tage 6 måneder inden der igen kan køre tog på jernbanebroen.

Men intet er så skidt at det ikke er godt for noget. Denne situation giver os en unik mulighed for at etablere Kulturbro-Aalborg uden togtrafik. Det betyder at Aalborg Kommune vil kunne spare alle former for banevagter i hele anlægsperioden. Samtidig bliver det langt nemmere for entreprenøren at hænge broelementer på plads.

Så nu gælder det om at holde fast i, at projektet IKKE på nogen måde skal udskydes, men tværtimod skal have mere fart på, så det kan holdes indenfor budgettet og måske endda blive færdigt før oprindelig planlagt tid, som er til nytår i år.

Med lidt held og og med god planlægning kan gang- og cykelbroen være klar samtidig med Jernbanebroens genåbning sidst på efteråret.

 

I øvrigt er det interessant at tænke på, at påsejlingen muligvis helt kunne være undgået, hvis Kulturbro-Aalborg allerede var etableret. Vækstforum Nordjylland har bevilget penge til en lang, vandret, ubrudt LED-lyskæde, der sidder på ydersiden af gang- og cykelbroens gelænder, og således vender ud mod skibene. Den ville have været tændt  før påsejlingen, og så kunne styrmanden næsten ikke have undgået at se, at broklappen var lukket.

 

Kunstnergruppen Solsiden afholdt igen i år en kunstudstilling til støtte for Kulturbro-Aalborg, i dagene 4. 5. 6. maj 2012.

Udstillingen blev afholdt i gymnastiksalen på Skansevejen Skole, Skansevej 2, 9400 Nørresundby.

Der var masser af mennesker på udstillingen, der bød på rigtig meget god og varieret kunst.

Tak til Kunstnergruppen Solsiden for igen i år at støtte Foreningen Kulturbro-Aalborgs arbejde.
 

   

Begge Kulturbro-Aalborgs to vindskulpturer er nu på plads i fjorden, hvor de nu står som en portal, en på hver side af gennemsejlingen på Jernbanebroen.

Der er kommet natbelysning på begge vindskulpturer. Natbelysningen kan ses, når vindskulpturerne drejer rundt.

I øjeblikket er begge skulpturer sat i stå for vinteren, da det har vist sig, at stormene er meget hårde ved udstyret.

Der arbejdes på sagen, og vi håber snart at have en løsning klar.


Selve broprojektet skrider planmæssigt fremad. Aalborg kommune påregner, at gang- og cykelbroen står klar til nytår 2012.


Er der spørgsmål til projektet, er du meget velkommen til at skrive til os.

 

 

Fredag den 23. juli 2010 kl.12.00-14.00 indviede vi Kulturbro-Aalborgs Oplevelsespark med betonskulpturer,
i Strandparken, Nørresundby, ved Jernbanebroen.

I samarbejde med Spar Nord blev der serveret mad og drikke, og der blev spillet hyggemusik af  Freja Würtz.
Jens Toft-Nielsen holdt åbningstalen, og der var rig lejlighed til at høre om, hvordan det går
med gang- og cykelbroprojektet.

Der var non-stop-sejlads imellem parkens 2 dele, tværs over fjorden, med en hurtig gummibåd fra Nørresundby Sportsdykkerklub.

De der kom fra Aalborgsiden, blev samlet op og sejlet til Strandparken fra kl. 11.45.

Som en del af City Nord Erhvervs øvrige program for dagen, og som afslutning på indvielsen af
Oplevelsesparken, spillede Lemon Moon Rockband 70-er-musik af egen komposition  på Torvet i Nørresundby kl. 20.00.

Sideløbende med dette var der Tall Ships Race, så der var masser af folk i byen.

Projektet er udført i tæt samarbejde med Park og Natur, Aalborg kommune.


Skulpturerne er udført af 300 studerende fra AAU, UCN og AMU.

Lokale- og Anlægsfonden samt Det Obelske Familiefond har givet støtte til projektet.

 

 

 
 

Foreningen Kulturbro-Aalborg arbejder videre med de kulturelle dele af projektet :

 Vi har i efteråret 2010 fået de sidste tilladelser til at opsætte 2 vindskulpturer på 2 af de gamle bropiller (se billede). Aalborg kommunes magistrat har givet tilladelse, Banedanmark har accepteret, at Foreningen står som ejer, TRYG har lavet en god ansvarsforsikring, og Farvandsvæsenet har accepteret belysningen af vindskulpturerne. Den endelige tilladelse er givet af Kystdirektoratet.

Skulpturerne kan producere strøm til gang- og cykelbroens belysning. 6000 KWh om året, svarende til forbruget i et almindeligt parcelhus. Denne strøm tilbyder vi Aalborg kommune ganske gratis.

 

Tilbage til oversigten