Modtag Nyheder

Modtag jævnligt vores nyhedsbrev.


Tilmeld nyhedsbrev

Støtteerklæringer til Kulturbro-Aalborg.


--------------------------------------------------------------------------------

Aalborg, juli 2006.

 

Cyklistforbund støtter ny cykel-broforbindelse

Dansk Cyklist Forbunds afdeling i Aalborg vil hermed gerne udtrykke vores støtte til "Kultur-bro Aalborg"-projektet.

Vi ser en række fordele ved at få etableret en ny forbindelse over Limfjorden for de cyklende og gående trafikanter.

Af fordele vil vi her nævne:

Bedre fremkommelighed for fodgængere og cyklister. For mange cyklister vil en mere vestgående broforbindelse indebære en kortere transporttid ved krydsning af fjorden. Forbindelsen vil korte en del minutter af turen fra f.eks. Vestbyen til Lindholm og omvendt.
En ekstra og mere vestgående cykelstiforbindelse vil også gøre det lettere at udbygge et mere forgrenet net af cykelstier i Aalborg og Nørresundby, idet nettet kan tage udgangspunkt i to fjordkrydsninger i stedet for blot én.
Større cykelglæde. En broforbindelse for bløde trafikanter vil i sig selv rumme en oplevelsesværdi. Turen hen over havet, med duften af fjorden i næsen og blæsten i ansigtet - og den flotte udsigt lige ind på nethinden. Jo den nye forbindelse vil også have en rekreativ værdi - og det vil langt mindre stressende at krydse denne bro end at færdes på Limfjordsbroen med dens intensive og larmende biltrafik.
styrkelse af trafikken til og fra de mange nye oplevelser på og ved havnen i Aalborg og Nørresundby. Den nye bro vil gøre det lettere og langt mere behageligt at krydse fjorden for f.eks. at benytte de nye badeanlæg, at besøge Musikkens Hus, Nordkraft m.v.
Vi vil samtidig foreslå, at Aalborg Kommune ved etableringen af broen overvejer at videreføre cykelforbindelsen langs banen fra broen og ind til Aalborg Station/Busterminalen. En direkte cykelrute på denne strækning vil igen øge fremkommeligheden og få endnu flere til at benytte broen.

Vi glæder os til at få broen bliver etableret - og til at cykle over broen.

 

Venlig hilsen på vegne af bestyrelsen

Irene Damm Larsen

tlf. 98 14 86 98, e-post: larkris@stofanet.dk

Ole Vad Nielsen

olevad@mail.stofanet.dk

 

Michael Levisen Nielsen

tlf. 98 31 36 35/e-post: mln@Sejlflod.dk

Bestyrelsesmedlemmer i Dansk Cyklist Forbund

Aalborg-afdelingen


--------------------------------------------------------------------------------

 


--------------------------------------------------------------------------------

 


--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Kulturbro-Aalborg

Ved Jens Toft Nielsen

 

 

 

 

 

 

Aalborg 26.09.08

 

 

 

Til Kulturbro-Aalborg

 

Vi synes det er en fremragende ide med en ny mulighed for gående, løbere og cyklister at kunne krydse Limfjorden i Aalborg.

 

Den nuværende eneste krydsning for ikke-bilister med Limfjordsbroen er - bortset fra den fine udsigt - en lang og træls stigende krydsning ved siden af lastbiler, busser og biler. Med en ny fladere og kortere krydsning vil Nørresundby og Aalborg komme til at hænge bedre samme for gående og cyklister.

 

For løbere som os i orienteringsklubben vil en krydsning blive nemmere. Vi vil kunne bruge den i forbindelse med løbetræning og også til enkelte orienteringsløb. Vi har i dag orienteringskort over områderne henholdsvis nord og syd for jernbanebroens krydsning af Limfjorden.

 

Set ud fra en idrætspolitisk vinkel, hvor et mål er at få flere til at dyrke motion, så er jeg overbevist om, at den vil bidrage til at borgere i Aalborg kommer til at bevæge sig mere til fods og på cykel. Jeg er ikke i tvivl om, at en ny bro ved jernbanebroen vil blive en attraktiv mulighed, hvilket ikke bare vil være til gavn for sundheden, men også miljøet.

 

Med venlig hilsen

 

 

På vegne af

Aalborg Orienteringsklub

Stolpedalsvej 4

9000 Aalborg

 

 

Formand Søren Flytkjær

H C Hansens Vej 5

9210 Aalborg SØ

soeren@flytkjaer.dk

2092 9154

 

 

 

 

 

 

Aalborg Guideforening :

 

----- Original Message -----

From: Inge Vestergaard

To: post@landcad.dk

Sent: Sunday, July 06, 2008 3:28 PM

Subject: kulturbro

 

 

Til Jens Toft-Nielsen

 

Aalborg guideforening støtter initiativet med kulturbroen. Et initiativ, som vi finder, er til stor gavn for byen og dens borgere.

Aalborg guideforening, som består af autoriserede guider, ser også muligheder for et samarbejde med kulturbroen.

 

 

Venlig hilsen

Inge Vestergaard

Aalborg guideforening

 

 

 

 

 

 

 

Hej Jens

 

Hjertelig tak for indbydelse til Jeres seminar og for Jeres fælles interesse for nordjysk turisme.

 

Blot til orientering:

 

Hele strategien mv. for nordjysk turisme 2008 – 2010 ligger samlet på dette link på VisitNordjyllands hjemmeside under Presse og Erhverv http://www.visitnordjylland.dk/danmark/da-dk/menu/presse/presse/pressemeddelelser/vision_afleveret.htm

 

Den korte udgave er i dette nyhedsbrev http://www.visitnordjylland.dk/NR/rdonlyres/B255B523-C7FF-4F8D-951D-4B2259F7CCCA/0/2NyhedsbrevVision2020.pdf (alt på fem sider!)

 

Og endelig har vi lagt korte versioner af både vision, strategi og indsatser op på presse og erhvervssiden http://www.visitnordjylland.dk/danmark/da-dk/menu/presse/pressemaalgruppeforside.htm under fanen projekter.

 

Se hvilken version der passer dig bedst at arbejde med.

 

Jeg orienterer huset her om Jeres spændende projekt.

 

Venlig hilsen

VisitNordjylland.dk
Kirsten E. Højrup
Udviklingschef

 

VisitNordjylland.dk, Skeelslundvej 99, 9440 Aabybro
Tlf.: +45 9696 1200 / Direkte: +45 9696 1204
E-mail: kirsten@visitnordjylland.dk


 

 

 

 

”Hva´ mæ´ kulturen - i Nørresundby”?

Ole Winther Sørensen,

Mellemvangen 11,

9400 Nørresundby.

Tlf./fax.: 98 17 37 77.

Nørresundby d. 2. juli 2008.

 

 

 

 

Vedr. relationerne mellem Nørresundby Samråd og Kulturbro-Aalborg.

 

Nørresundby Samråd, ”Hva´ mæ´ kulturen - i Nørresundby”? bekræfter hermed sin støtte til Jens Toft-Nielsens initiativer med at bygge en cykel- gangbro på jernbanebroen.

 

 

Med venlig hilsen

Ole Winther Sørensen

Koordinator for samrådet

 

 

 

Vestre Baadelaug støtter helhjertet projekt Kulturbro-Aalborg. Som næsten nabo til jernbanebroen vil projektet give beboerne i de nye massive bebyggelser i Lindholm/Nørresundby nem adgang til Vestre Baadehavn og de omkringliggende rekreative områder.

 

Med venlig hilsen

 

Vestre Baadelaug

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Til Kulturbro-Aalborg

 

Som idrætsklub i det Nordjyske støtter vi hermed op om det gode initiativ med etablering af sti på jernbanebroen mellem Lindholm og Vestbyen. En sådan sti vil gavne det lokale idrætsliv og kæde Aalborg og Nørresundby bedre sammen.

 

Med sportslig hilsen

 

Jacob Kabbel

Mobil: 2025 1894

Bestyrelsesformand og webmaster

www.aalborgkfumfodbold.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aalborg Søspejderes bestyrelse støtter projektet.

Broen vil være en sikrere vej til Søspejderstationen for vores spejdere som bor i Nørresundby. De víl selv kunne ta' turen over Fjorden på cykel. Der er meget trafik på Limfjordsbroen og det er ikke helt ufarligt at cykle her.

 

Vi gør et meget stor forsøg på ikke at påsejle Jernbanebroen med vores joller. Men det kan desværre ikke helt ungås at det kan ske, hvis vind og især strøm er for kraftig.

Spejderne sejle i området vest for Jernbanebroen for at lære at sejle og en gang imellem kan det ende med en påsejling af broen.

Har I tænkt over at den nye bro skal kunne holde til det? Det kunne også være større skibe end vores joller, der kunne komme i berøring med broen.

 

Med venlig hilsen

Heidi Larsen

Aalborg Søspejdere

 

 

Hej Jens

 

Tak og i lige måde. Jeg vil meget gerne på mailinglisten. jeg synes det er et meget spændende projekt.

 

Anne-Dorte Krog
Byrådsmedlem SF
Gøgeurtvej 8, 9310 Vodskov
98255551/25200901
www.anne-dorte.dk

 

 

 

 

 

 

 

Hej Jens

 

Mange tak for din mail. Jeg glæder mig over nyhedsbrevet og vil gerne være på maillisten.

 

mange hilsener

 

Anette

 

(Anette Valentin)


--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Held og lykke med det.

Pia Bredow
Administrator
DET HEM'LIGE TEATER
Kjellerupsgade 20
9000 Aalborg
9816 5296 / 5152 1162
pia@hemli.dk

 

 

 

 

 

 

Vi vil gerne træde frem og vise at vi synes projektet er verdensklasse
hyggeligt

Med venlig hilsen/Best Regards

Bettina Egerland


conscius integration a/s - business process management
conscius a/s - logistics solutions

Aalborg main office
Lindholm Brygge 31 - 9400 Noerresundby - Denmark
Copenhagen office
Rued Langaardsgade 5 - 2800 Copenhagen S

Phone: +45 70 20 46 63 - Direct: +45 96 31 09 63 - Mobile +45 29 99 19
63
http://www.conscius.com - email: bet@conscius.com

 

 

 

 

 

 

 

Dejligt at høre vi køber 1 meter mere ;-)

 

Rigtig god weekend og vind i sejlene for det du gør – det er helt særligt

 

Med venlig hilsen/Best Regards

Bettina Egerland


conscius integration a/s - business process management
conscius a/s - logistics solutions

Aalborg main office
Lindholm Brygge 31 - 9400 Noerresundby - Denmark
Copenhagen office
Rued Langaardsgade 5 - 2300 Copenhagen S

Phone: +45 70 20 46 63 - Direct: +45 96 31 09 63 - Mobile +45 29 99 19 63
http://www.conscius.com - email: bet@conscius.com

--------------------------------------------------------------------------------------
epay services: http://www.conscius.com/payment

 


--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Til Toft Nielsen

 

Vi vil gerne have meter nr. 9 (passer med ni – mand J)

 

Med venlig hilsen / Best regards

NIMAND®

Ken Nimand Larsen

Direct / mobil phone (+45) 2020 9944

Personal e-mail ken.nimand.larsen@nimand.com

Nimand A/S, Thistedvej 62, 9400 Nørresundby, Denmark

Company Phone (+45) 7020 9944

Company Fax (+45) 7020 9945

Company e-mail nimand@nimand.com

Internet home

 

 

 

 

 

 

 

FOKUS Folkeoplysning støtter initiativet og vil gerne støtte økonomisk med 5.000,- kr.

Vi håber projektet kan realiseres indenfor en overskuelig tidshorisont.

 

Med venlig hilsen

 

Bjørn Salling


Dannebrogsgade 43, 9000 Aalborg

Tlf: 9812 8844, www.fokus-folkeoplysning.dk

 

 

 

 

 

På vegne af Boligfællesskabet Mellem Broerne overfører vi dags dato støttebeløb kr. 2.500.

 

"beløbet udgør støtte til det spændende projekt fra Boligfællesskabet Mellem Broerne (forening for lejlighederne beliggende Mellem Broerne 11-17)".

 

Med venlig hilsen
Kuben Ejendomsadministration A/S
Kim Sørensen

Kundechef
 

 

 

 

 

 

Hej/

Hvis broen stadig bliver til noget vil aware.biz a/s gerne støtte med
kr. 20.000,-

Kind regards
Rene Nejsum (rene@aware.biz)
+45 2999 1970
aware.biz - the business of being aware

 

 

 

 

Tak for mail om kulturbro-Aalborg.

 

På vort bestyrelsesmøde forleden var der enighed om at forhøje vort tilsagn om støtte til 25.000,- kr i håbet om at en realisering af planerne rykker nærmere.

 

Med venlig julehilsen

 

Henning Normann Andersen

Ejendomsmæglernes Fond

 

 

 

 

 

Det er en fremragende ide med en kulturbro langs jernbanebroen, det kan jeg give min fulde opbakning.

Egon Nielsen

Købkesvej 6

9000 Aalborg.

 

 

Hej

 

Jeg bor i Lindholm og cykler hver dag til Hasseris på arbejde. En cykelbro over jernbanebroen er en genial idé, og I har min fulde støtte til den.

Der er utroligt meget trafik over broen, og på vesterbro, og jeg har været tæt på at blive påkørt af biler utallige gange, når de svinger til højre ind ad Prinsensgade, Vingårdsgade og Borgergade.

Samtidig vil min rute blive halveret ved at kunne cykle over "kulturbroen"!

 

Jeg har været inde på Jeres site og kigge, men kunne godt bruge en opdatering på status på projektet.

 

 

Med Venlig Hilsen

 

Tomex Danmark A/S

Shipping dept.

 

Claus Viberg

 

 

 

Hej,

 

Jeg ønsker blot at tilkendegive min støtte til dette fremragende initiativ.

 

I betragtning af den store fokus der er på den manglende motion i hverdagen, er det netop sådanne intiativer der initiere til mere 'bevægelse uden bil'.

 

Håber meget det lykkes,

 

Venlige hilsner,

Brian Kirkegaard

 

 

 

 

 

Gode argumenter for kulturbroen:

 

- det skal være muligt for de svage trafikanter eks. motorisered kørestolbrugere selv at kunne transportere sig i Opera og Nordkraft...

 

- det skal gøres mulig for Vestbyens beboere nemt at kunne benytte Strandparken o.a. i Nørresundby som eksempelvis den ny Føtex også med motoriseret rullestol...

 

mvh mogens

 

 

 

Hej Kulturbro Aalborg!

 

Jeg er for nylig flyttet til Lindholm og har med glæde opdaget projetet omkring Kluturbro Aalborg - glæder mig til at følge det videre forløb.

Hvis foreningen har brug for flere hænder til praktiske gøremål, stiller jeg mig gerne til rådighed.


Med venlig hilsen

Malene Abildgaard - stud.arch.

Anders Nielsens Vej 3 st. mf

DK 9400 Nørresundby

+45 2174 9689

www.bm-a.dk

 

 

Hej Kulturbro-Aalborg

Jeg følger med i jeres udmærke hjemmeside, derfor vil jeg gerne give min mening tilkende, jeg syndes der er en rigtig GOD ide med sådan en bro, der er rigtig mange gode formål med sådan en Gang/cykelbroen, en spadseretur over den ene og retur af den anden, for mit egen tilfælde, bor jeg i Lindholm og er tit en smut i Aalborg på cykel, så det vil være godt at man så næsten kan cykle uden at møde biler/busser og ikke mindst lastbiler.

det jeg mangler på hjemmesiden, er hvornår regner man med at gå i gang ???

og hvornår forventer man broen færdig ???

Jeg håber snart det sker, og jeg ønsker jeg god vind på Gang/cykelbroen

Med Venlig Hilsen
Erik Jørgensen
Strubjerg 264
9400 Nørresundby
have77@stofanet.dk
Tlf.: 98 17 55 56 & 40 94 02 07

 

 

 

 

 

Hej

 

Jeg syntes det er en rigtig god ide med en gang og cykelbro

hæftet på jernbanebroen.

Jeg syntes iøvrig, at det er en god hjemmeside i har

 

Jeg mangler bare HVORNÅR bliver det???

 

 

Med venlig hilsen

Ole Bech Andersen

Lindholmsvej 170.3

9400 Nørresundby

 

 

 

 

Bestyrelsen for ABF. Marina Fjordparken vil støtte et byggri med kr. 5.000,00.

 

Med venlig Hilsen

 

Peder N. Andersen

Egholm Færgevej 9 lej 20

9000 Aalborg

Tlf. 40446880 98183175

formand

 

 

 

Til:

 

Foreningen Kulturbro-Aalborg

 

Tak for det gode initiativ. Jeg er en varm tilhænger af en forbindelse over fjorden for de svage trafikanter. Jeg er også en varm tilhænger af, at stien skal fortsætte langs jernbanen (niveaufri af anden trafik) over de små veje i vestbyen og under Vesterbro ned til J.F. Kennedys Plads.

 

Den skal selvfølgelig bygges og finansieres af det offentlige. Det ku’ da bare mangle andet. Men det er godt, at I med jeres initiativ sætter gang i de folkevalgte.

 

Hvad med at lave stien som et ”tag” over togsporet. Så kunne stien få en ordentlig bredde og et solidt fæste.

 

Med venlig hilsen

 

Kim Dagen

Tjørnevænget 14

9400 Nørresundby

 

98 17 74 74

 

 

 

 

----- Original Message -----

From: Anders Wested

To: post@kulturbro-aalborg.dk

Sent: Thursday, October 11, 2007 11:10 AM

Subject: En kulturide til kulturbroen

Hej

En idé:

"En cykel/fodgængerforbindelse via jernbanebroen vil utvivlsomt gøre havnefronterne mere attraktive, fordi man kan tage en rundtur i stedet for at skulle frem og tilbage samme vej. Desuden får man den "maritime," ikke benzinosende og oftest stille oplevelse af fjorden ved passagen via jernbanebroen. Og man får solnedgangen på flotteste vis.

Det såkaldte kulturbro-aalborg er således ikke kun praktisk foranstaltning, det handler også om oplevelser. Dette kan man bygge videre på, ved at omdøbe broen til kunstbro-aalborg og lade den have en masse fotostater siddende med billeder af malerier, frembragt af nulevende nordjyske kunstnere! Der kan sættes ultraviolet plastik på til beskyttelse mod sollyset.

Jeg forestiller mig, at fotostaterne kan betales af kunstnerne selv, da det jo er en rigtig god måde at markedsføre sig på overfor såvel købsinteresserede turister samt den evige strøm af FORSKELLIGE mennesker, der passerer broen i rekreativt øjemed.

En kunstbro vil høre til i sammenhængen, når hele Aalborg skal markedsføres, først og fremmest fordi det er en anderledes ide. Og der kan komme synergieffekt med byens andre kunsttilbud, fordi profilen på dette område styrkes.

Det er for dårligt, hvis ikke snart politikerne finder de få millioner, der skal til. Tænk også på, at biltrafikken over Limfjrodsbroen vil mindskes, når cyklen bliver det hurtigste transportmiddel mellem de to bydele."

Skal jeg ikke sende dette til Nordjyske som debatindlæg?

mvh

Anders Wested

Venøvej 10

9400 Nørresundby

28941014

 

 

 

 

 

Kulturbro-Aalborg er en rigtig god idé!!

Med venlig hilsen,

Helle Hejler
Aalborg

 

 

 

 

Hermed min hjerteligste støtte til det smukke projekt.

 

Venligste hilsener

 

Flemming Dyrman

Uldalsvej 6E

Lindholm

 

 

 

 

Jeg vil her tilkendegive min store interesse for den knaldgode ide med en kulturbro.

Vil desuden til kommende generalforsamling i marts 08 i Andelsboligforeningen Marina Fjordparken stille det forslag at vi i foreningen bør støtte projektet økonomisk.

 

Med venlig hilsen

Kurt Frølund Jepsen

Egholm Færgevej 9, lejl. 9

9000 Aalborg

tlf. 40319886

 

 

 

 

Hej

 

Jeg er beboer i Vestbyen nærmere bestemt Peder Skrams Gade, og jeg syntes at det er en vældig god ide med en gang/cykle bro langs med jernbanebroen, for det vil på bedste måde binde Vestbyen og Nørresundby/Lindholm sammen.

Jeg bruger naturen meget, og godt nok har vi her i vestbyen mange gode områder, ikke mindst Egholm, men Nørresundby siden har også mange dejlige områder, der vil jeg blandt andet nævne området vest for Lindholm Å, som jeg benytter en del, og det ville være pragtfuldt hvis jeg kunne undgå at skulle over Limfjordsbroen hver gang jeg skulle ”på den anden side”, så jeg vil hermed sige tusind tak for et godt initiativ, og håber at det lykkedes for jer at få projektet gennemført.

 

 

Med venlig hilsen

 

Maja Leismann

 

 

 

Hejsa

Vil bare lige sige at jeg synes at projektet er super fedt. Jeg læste
første gang om projektet i en lokalavis i starten af 2006 og har siden
undret mig over at der ikke skete mere.
Men nu kan jeg se at ideen stadig lever hvilket jeg er rigtig glad for.

Mvh.
Kenni Graversen
Nørresundby

 

 

 

Kære Jens Toft-Nielsen

Tak for din mail, jeg synes at det lyder som en god ide, jeg håber projektet vil lykkes, jeg vil følge det nøje.

Bedste hilsen og god weekend.

Elin Møller

 

 

Hej Jens Toft-Nielsen

Det er glædeligt at I er kommet så langt, spørgsmålet om medfiniansering er på dagsordenen til byrådets budgetforhandling.

venlig hilsen.

Elin Møller

 

 

 

----- Original Message -----

From: Evanthore Vestergaard

To: post@kulturbro-aalborg.dk

Sent: Monday, June 11, 2007 9:34 AM

Subject: Kulturbroen

 

Kære Jens Toft-Nielsen

Jeg har med stor interesse fulgt med i jeres projekt lige fra begyndelsen.

Jeg synes, det er en fremragende idé, såvidt jeg husker har jeg noteret

det i en af mine kommentarer i Nordjyske eller klummer i Centrum.

Jeg ser, sagen er kommet op igen og i den forbindelse vil jeg tilbyde

jer min hjælp, hvis den kan bruges til noget. Jeg er free lance-journalist

og er bl.a. fast klummeskribent i Centrum. Jeg ved, hvor meget PR bety-

der for den slags projekter....

Tilbringer halvdelen af min tid i Paris og den anden halvdel i Aalborg.

Kort sagt: sig til, hvis mine "talenter" kan bruges til at fremme sagen.

Venlig hilsen

Evan

 

evanthore vestergaard

journalist og komponist

journaliste et compositeur

paris/gèneve/danemark

http://www.evanthore.com/

blog: http://www.evanthore.dk

+4521669877

 

 

 

 

----- Original Message -----

From: Hanne Crehan

To: kulturpris@nordjyske.dk

Sent: Friday, March 16, 2007 2:01 PM

Subject: Forslag til modtager af Kulturpris

 

Vi vil gerne foreslå foreningen"Kultur-bro Aalborg" som modtager af Kulturprisen. Vi synes, at det er fantastisk, at en gruppe private borgere har valgt at investere deres egen tid og energi på at få etableret en gang- og cykelbro på jernbanebroen, som kan binde vores by bedre sammen, og at de fortjener at få det skulderklap og den økonomiske håndsrækning, som Kulturprisen indebærer. En sådan gang- og cykelbro er jo en yderst praktisk foranstaltning, som kan lette hverdagen for mange af os, ikke blot når vi fx skal frem til arbejdspladserne og uddannelsesinstitutionerne, men også når vi er ude som motionister og som familier eller netop som borgere på farten til kulturelle oplevelser så som friluftskoncerter, Friluftsbadet, Lindholm Høje osv. Desuden vil gang- og cykelbroen med dens belysning og stenskulpturer være en kulturel seværdighed i sig selv, både for os lokale borgere, men ikke mindst for danske såvel som udenlandske turister.

 

En af initiativtagerne til Kulturbro-Aalborg, Jens Toft-Nielsen, har i øvrigt netop modtaget Cristian IV Laug's Initiativpris 2007 for broprojektet. Dette ser vi som et tydeligt tegn på, at foreningens arbejde bliver taget alvorligt og i høj grad påskønnet af en af Aalborgs mest kulturelt engagerede institutioner.

 

Venlig hilsen

Alan og Hanne Crehan

Jens Bangs Vej 11

9400 Nørresundby

Tlf. 98190920

 

 

 

 

Og Aalborg kommune - kan de ikke gøre noget mere for processen -
annoncerer det og hjælpe med at ringe kunder ind ...


Jeg vil for øvrigt ikke udelukke at vi køber en meter mere - det er så
dejligt at nogle forskønner byen og gør den mere attraktiv at være i -
det er noget der kan være med til at løfte Aalborg. Det vil da virkelig
være verdensklasse at komme til stranden fra Aalborg og på bytur fra
Nørresundby - på så dejlig en måde

Vi tror på projektet og mist ikke pusten bare fordi naboen er lidt træg
- det er ikke første gang ;-)

 

Med venlig hilsen/Best Regards

Bettina Egerland


conscius integration a/s - business process management
conscius a/s - logistics solutions

Aalborg main office
Lindholm Brygge 31 - 9400 Noerresundby - Denmark
Copenhagen office
Rued Langaardsgade 5 - 2800 Copenhagen S

Phone: +45 70 20 46 63 - Direct: +45 96 31 09 63 - Mobile +45 29 99 19 63
http://www.conscius.com - email: bet@conscius.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg synes, det er et af de bedste tiltag, der er sket for Aalborg i nyere tid.

 

Med venlig hilsen

 

Karen Drejer,

Steen Billesgade 10, 9000 Aalborg